kvkk nedir

KVKK Hakkında Genel Bilgiler

KVKK nedir ve ne anlama gelir ?

KVKK, Türk hukuk sisteminde Kişisel Verileri Koruma Kanunu olarak geçmektedir. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesini ve korunmasını düzenlemektedir. KVKK, insanların kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması konusunda haklarını korumaktadır. Bu haklar, kişisel verilerinizin işlenmesine izin verme, bilgi edinme, düzeltme, silme ve aktarılması gibi haklardır. KVKK ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesi sırasında güvenliğinin sağlanmasını da amaçlanmıştır.

kvkk nedir

KVKK NEDİR ?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu – KVKK ne zaman yürürlüğe girdi?

KVKK, yani Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, veri sahibinin haklarını koruma amacıyla 7/4/2016 tarihinde yürürlüğe girdi. KVKK, 6698 sayılı Kanun çerçevesinde yürürlükte olan bir mevzuattır ve veri sahiplerinin haklarını koruma amacıyla Avukat KVKK Danışmanlığı hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bu kanun ile birlikte, kişisel verilerin toplanma, işlenme, depolanma ve paylaşılma süreçlerinde daha güvenli bir ortam sağlanmaya çalışılmaktadır.

Kişisel verilerin korunması kanunu (KVKK) kimleri kapsıyor ?

Kişisel verilerin korunması kanunu, kişisel verilerini işleyen tüm kurum ve kuruluşları kapsamaktadır. Bu kapsam, özel ya da kamu sektöründe faaliyet gösteren şirketleri, kuruluşları ve kurumları da içermektedir. Bu kapsam dâhilinde, kişisel verilerinizin işlenmesi sırasında haklarınızın korunması ve güvenliği sağlanmaktadır. İkili kademe doğrulama sistemini kullanmayan belediyelere KVKK 18. maddesinden yaptırım uygulanması ile ilgili makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Veri koruma düzenlemeleri ve yükümlülükler nelerdir?

KVKK Hukuku alanında veri koruma düzenlemeleri ve yükümlülükler konusu önemlidir. Veri koruma kanunu olan KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu), kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve korunmasına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu düzenlemeler, kişisel verilerin sahipliği hakkını korur ve veri sahiplerinin haklarını güvence altına alır.

KVKK hukuku kapsamında, veri sahiplerine ait kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasına izin verilir. Bu veriler, veri sahiplerinin rızası ve onayı alınarak toplanabilir ve işlenebilir. Veri sahipliği hakkı, kişisel verile sahiplerine ait kişisel verilerin kullanımına, işlenmesine ve paylaşılmasına ilişkin haktır. Veri koruma düzenlemeleri kapsamında, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasına izin verilirken, bu işlemlerin yasal bir sebep ile yapılması gerekmektedir. Bu hakkı da veri koruma düzenlemeleri kapsamında belirlenmiştir. Bu hak, veri sahiplerinin kişisel verilerini kontrol etme ve işleme yetkisine sahiptir.
Bu düzenleme, kişilerin verilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılmasına ilişkin yükümlülükleri belirler. KVKK Hukuku kapsamında veri koruma düzenlemeleri ve yükümlülükler, aşağıdaki gibidir:

– Kişisel verilerin toplanması: Veriler, izin alınarak ve kişinin bilgisi dahilinde toplanır. Verilerin toplanma amacı, bu verilere ilişkin kişiye açıkça bildirilmelidir.

– Verilerin işlenmesi: Veriler, toplanma amacı dışında kullanılamaz ve ancak yasal bir sebeple işlenmelidir. Bu veriler, güvenli bir şekilde saklanmalıdır ve gizlilik kurallarına uygun olarak işlenmelidir.

– Verilerin paylaşılması: Veriler, üçüncü kişilerle paylaşılmadan önce izin alınmalıdır.

KVKK Hukuku: Veri sahiplerinin hakları

KVKK hukuku çerçevesinde veri sahiplerinin hakları vardır. Bu haklar, veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgi edinme, düzeltme, silme ve aktarılması gibi haklardır. Bu hakların kullanılması, veri sahiplerinin taleplerini yazılı olarak iletmeleri ve veri işleyen kişi ya da kurumların bu talepleri yerine getirmesiyle gerçekleşir.

KVKK Hukuku Danışmanlık Hizmetimiz

Pendik Avukat olarak, KVKK hukuku konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. KVKK hukuku kapsamında, kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılması gibi konulara ilişkin yasal düzenlemeler bulunmaktadır. KVKK kapsamında kişisel verilerinizin korunması ve KVKK Verbis hükümlerine uygun bir şekilde işlenmesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. ETY Hukuk Danışmanlık olarak, KVKK hukuku konusunda size danışmanlık hizmeti sunarak, kişisel verilerinizin korunmasına yönelik yasal haklarınızı korumanıza yardımcı olabiliriz.

Bu konuda iletişim sayfamızda yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.