Miras Hukuku

Vasiyetname ve miras sözleşmesi/ mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, mirasçılıktan çıkarma, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi, mirasın reddi, mirasın paylaşılması konularında müvekkillerimize dava ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.