İş Hukuku

İş sözleşmesinin hazırlanması, iş yerleri ve iş sözleşmelerinin KVKK kapsamında uyum sürecinin sağlanması, işçilik alacakları, hizmet tespit davası, iş kazaları nedeniyle meydana gelen zararların tazmini, , işe iade davası ve işçi ve işveren ilişkisinde doğabilecek her türlü uyuşmazlık hakkında dava ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.