Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticari şirketlerin kuruluşu; birleşme, bölünme ve tür değiştirme süreci; yönetim kurulu, denetleme, genel kurul süreçleri; ortakların hak ve borçları, ortaklıktan çıkma ve çıkarılma, tasfiye süreci hususlarında şirketlere dava ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.