Ofisimiz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Süreci, ve KVKK; ilgili yerli ve yabancı hukuk mevzuat ve içtihatları ile kurul kararları ışığında VERBİS’e kayıt, kişisel verilerin şartlarına uygun olarak işlenmesi, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi; kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarılması, çerez kullanımı politikaları, veri sorumlusunun hak ve yükümlülükleri; veri sorumlusunun veri güvenliğini sağlamak için alması gereken teknik ve idari tedbirlerin belirlenmesi; ilgili kişilerin veri sorumlusuna başvurusu ve veri sorumlusunun başvurulara cevap vermesi; kurula şikayet; kurul kararına karşı, kararın mahiyetine göre Sulh Ceza Hakimliği veya İdari Yargıda itiraz süreçlerinin yürütülmesi, Ceza Hukuku Kapsamında kişisel verilerin korunmasına ilişkin şikayet ve savunmalarının yapılması; Kişisel Verileri Korunması kapsamında tazminat davalarının yürütülmesi, veri sorumlularının verilerin saklama sürelerinin yasalara uygun olarak tespit edilmesi, Personel iş sözleşmelerinin KVKK çerçevesinde güncellenmesi, aydınlatma metinlerinin hazırlanması, açık rıza belgelerinin düzenlenmesi süreçlerimize hizmet vermekteyiz.

Uyum Süreci

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Süreci

Danışmanlık Desteği

Veri sorumlularının verilerin saklama sürelerinin yasalara uygun olarak tespit edilmesi, Personel iş sözleşmelerinin KVKK çerçevesinde güncellenmesi, aydınlatma metinlerinin hazırlanması, açık rıza belgelerinin düzenlenmesi gibi süreçlere hizmet vermekteyiz.